Pages Navigation Menu

Nauka, Rozum, Wiedza

Rada Naukowa

Medycyna:

 

ag Andrzej Gregosiewicz – Profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2001 roku prowadzi walkę z oszustwami leczniczymi typu homeopatii, bioenergoterapii, radiestezji i innymi rodzajami tzw. „medycyny alternatywnej”. Opublikował na ten temat ponad 80 artykułów w mediach papierowych i elektronicznych. Jest „ojcem chrzestnym” akcji medialnej przeciwko homeopatii. W 2008 roku, głównie na skutek Jego konsekwentnej działalności publicystycznej oraz wygrania procesu sądowego z Izbą Gospodarczą Farmacja Polska oraz producentami „leków” homeopatycznych, rozpoczęła się szeroka debata publiczna na temat wartości leczniczych tego sposobu terapii.

 

mzMaciej Zatoński – chirurg, laryngolog, naukowiec. Obecnie – jako samodzielny pracownik naukowy – prowadzi eksperymentalną jednostkę badań klinicznych w Queen’s Hospital w Londynie. Współzałożyciel Klubu Sceptyków Polskich specjalizujący się w zwalczaniu nierzetelnych i nieuczciwych terapii w medycynie. Autor ponad 30 artykułów, popularny wykładowca i nauczyciel akademicki. Dr Zatoński jest prekursorem Publicznego Zrozumienia Nauki (Public Understanding of Science) w Polsce. Jest mocno zaangażowany w promowanie ewolucji i nauk o ewolucji – zwłaszcza w medycynie. Odwiedź jego stronę internetową i poczytaj o popularnych oszukanych terapiach na jego blogu.

 

Psychologia:

 

wpWojciech Pisula – psycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1993-1999 był prodziekanem Wydziału Psychologii UW. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odwiedź jeko blog.

 

twTomasz Witkowski – polski psycholog, badacz i pisarz. Jest autorem wielu książek, w tym dwutomowej Zakazanej psychologii, publikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, napisał ponad sto artykułów popularnonaukowych (m.in. dla Skeptical Inquirer), brał udział w wielu programach radiowych i telewizyjnych poświęconych nauce. Pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także na Uniwersytecie w Hildesheim w Niemczech. W 1993 roku przebywał na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Jest współzałożycielem Klubu Sceptyków Polskich. Obecnie jego zainteresowania skupiają się głównie na problemach, jakie generuje pseudonauka. Jako specjalista w tym zakresie czynnie reprezentuje sceptyków polskich na arenie międzynarodowej. W 2012 roku wystąpił na VI Światowym Kongresie Sceptyków w Berlinie. W 2010 roku został uhonorowany tytułem Racjonalisty Roku. Odwiedź jego blog.

 

Nauki ścisłe:

 

awAdam Wierzbicki – informatyk, naukowiec prowadzący badania w zakresie Informatyki Społecznej, czyli działu Informatyki zajmującego się realizacją celów społecznych, stosowaniem pojęć społecznych, a także pozyskiwaniem danych do badań i analiz zjawisk społecznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie zaufaniem i sprawiedliwością w otwartych systemach rozproszonych oraz  badania nad jakością emergentnych zespołów tworzących innowacyjne, otwarte projekty (takie jak Wikipedia, otwarte projekty programistyczne i wiele innych). Dr Wierzbicki jest kierownikiem projektu Reconcile (reconcile.pjwstk.edu.pl), którego celem jest stworzenie narzędzi do oceny wiarygodności treści WWW. Odwiedź jego stronę tutaj.

 

Autorzy haseł:

Tomasz Garstka

Reklama (KSP nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam!)